Facebook vyvolává falešný pocit přehledu

29 června, 2019 By Vojtěch Sedláček

Facebook vyvolává falešný pocit přehledu

Největším nepřítelem poznání není neznalost, ale iluze poznání. Tuto větu pronesl před 35 lety historik Boorstin a jako by jím předběhl svou dobu.

Facebook klame

Tým amerických psychologů zjistil, že sledování informací v náhledech článků sdílených na této sociální síti vede k dojmu, že o tématu víme naprosto vše a tedy mnohem více, než o něm víme ve skutečnosti.

Více než dvě třetiny populace získávají zpravodajské informace prostřednictvím sociálních sítí. Kontakt s nimi jim nejčastěji přináší Facebook, který se však často omezuje jen na nadpisy a náhledy článků. Podle výzkumu uživatelé většinou kliknou jen na 7% článků o politických či kontroverzních tématech, která jsou jim nabídnuta. Tento přístup pak vede ke vzniku iluze informovanosti, tedy mylnému přesvědčení, že uživatel ví o nějakém tématu mnohem více než je tomu tak ve skutečnosti.

Víme toho méně než si myslíme

Výzkumníci zjišťovali kolik poznatků náhodně vybraní uživatelé Facebooku skutečně získali, kolik si myslí, že získali. Získaná data následně porovnali s čtenáři celého článku a skupinou, která nebyla vystavena žádnému působení médií. Každou ze skupin představovalo zhruba 300 uživatelů.

Výsledkem průzkumu bylo, že ti čtenáři, kteří četli celý článek, odpověděli na většinu otázek správně. Naproti tomu ti, kteří přečetli pouze náhled na sociální síti odpovídali správně pouze o jednu otázku více, než kontrolní skupina, která článek nečetla vůbec.

Naopak uživatelé, kteří četli jen nadpis článku, nadhodnocovali své znalosti ohledně něj. V největší míře se to pak projevilo u lidí, kteří na článek reagovali emotivně.

„Sociální sítě dokáží jejich publikum informovat, dokonce to dokážou i náhledy na články ve facebookovém newsfeedu. A s informováním narůstá i falešná sebejistota,“ říká hlavní autor výzkumu Nicolas Anspach.