TOPZNAK vám pomůže s dopravním značením

29 října, 2022 By admin

TOPZNAK vám pomůže s dopravním značením

Společnost TOPZNAK působí na českém trhu již velmi dlouhou dobu. Díky tomu získala podíl na celé řadě významných staveb a projektů a to jak na území hlavního města Prahy tak i mimo něj. Ve společnosti pracuje mladý a flexibilní tým, jehož členové mají vysokou praxi ve svém oboru. Náplní práce je jak prodej, tak i pronájem a samozřejmě i montáž pro dopravní značení Praha (SDZ) a to včetně příslušenství, sklopných parkovacích zábran a sloupků baliset, dopravních zrcadel nebo zpomalovacích prahů.

Co si můžete objednat?

Ruční nebo strojové vodorovné dopravní značení, komplexní zabezpečení dopravních uzavírek, výkopů a záborů malého, ale i velkého rozsahu, světelnou signalizaci, semafory pro kyvadlové řízení dopravy, návrhy projektů dopravně inženýrských opatření DIO a to včetně projednání a odsouhlasení na příslušných místech i PČR.

Prodej a instalace se zabývá dopravním značením a zařízením, příslušenstvím k dopravnímu značení, dopravními zrcadly, zpomalovacími a vodícími prahy nebo retardéry a parkovacími zábrany a sloupky.

Pronajmout si můžete, na krátkou i dlouhou dobu, přechodné dopravní značení včetně příslušenství, dopravní zařízení, přechodné vodorovné dopravní značení, plastová svodidla, lávky pro pěší různých délek nebo světelnou signalizaci. Dopravu všeho potřebného zajistí společnost na místo určení. Problémem není ani každodenní kontrola a udržování dopravního značení v provozuschopném stavu (mytí, čištění štítu). Po ukončení pronájmu je samozřejmostí demontáž a uvedení komunikace do původního stavu.

Společnost zajišťuje aplikaci vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení Z9 nebo symbolů a čísel různých velikostí.

Podrobnější nabídku naleznete na stránkách https://www.topznak.cz. Zde naleznete také reference a ukázky realizovaných zakázek.