Svěřenské fondy jsou stále více oblíbené

18 června, 2020 By admin

Svěřenské fondy jsou stále více oblíbené

Svěřenské fondy jsou skvělým způsobem, jak ochránit majetek pro budoucí generace, ale mnoho lidí se jim vyhýbá, protože si myslí, že jsou pouze pro bohaté. Ačkoli jsou fondy obvykle spojovány s rodinami s modrou krví a bohatými magnáty, svěřenské fondy mohou mít velký smysl, i když jste například babičkou, která chce nechat vnoučeti pár desítek tisíc, aby mu pomohla dokončit jeho vzdělání.

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je zvláštní typ právnické osoby, která drží majetek ve prospěch jiné osoby, skupiny nebo organizace. Existuje mnoho různých typů svěřeneckých fondů. Existuje také mnoho různých typů ustanovení svěřeneckých fondů, která definují, jak fungují.

Při každém založení svěřenského fondu vždy figurují tři strany:

Zakladatel –  osoba, která zřizuje svěřenecký fond, vloží majetek do fondu (např. hotovost, akcie, dluhopisy, nemovitost, podílové fondy, umění, soukromý podnik nebo cokoli jiného hodnotného) a rozhoduje o podmínkách, za kterých musí být spravován.

Obmyšlený – osoba nebo organizace, pro kterou byl svěřenský fond zřízen. Záměrem je, aby aktiva v svěřeneckém fondu, i když nepatří k příjemci, byla spravována způsobem, aby z nich měl obmyšlený prospěch, podle zvláštních pokynů a pravidel stanovených zakladatelem při založení svěřenského fondu.

Správce – což může být jednotlivec, instituce, nebo vícenásobné důvěryhodný poradce, je zodpovědný za to, aby svěřenské fondy fungovaly tak, jak je stanoveno ve smlouvě a podle platných zákonů. Správci jsou často placeni poplatky za správu. Některé svěřenské fondy pověřují správce spravovat svěřenský majetek, zatímco jiné vyžadují, aby svěřenec vybral kvalifikované investiční poradce, kteří budou s penězi zacházet.

Při přípravě dokumentů svěřeneckého fondu je proto důležité spolupracovat s kvalifikovanou společností, která zná veškeré zákony a předpisy týkající se založení svěřenského fondu.