Prečo je dôležitá rovnaká hrúbka laku

12 července, 2020 By admin

Prečo je dôležitá rovnaká hrúbka laku

Merač hrúbky laku pomáha zvyšovať kvalitu povrchovej úpravy. Ďalším podstatným prínosom je úspora nákladov, pretože dôsledné udržiavanie náterov v rámci špecifikácií môže znížiť plytvanie materiálom a prácou. Merač hrúbky laku zabezpečí konzistentnosť.

Merač hrúbky laku sa používa na meranie hrúbky suchého filmu bez zanechania stopy. Jedná sa o „nedeštruktívne testery“ s veľkou opakovateľnosťou meraní. Hrúbka suchého filmu je pravdepodobne najdôležitejšie meranie, pretože každý povlak má špecifikácie rozsahu hrúbky. Ukazovateľ hrúbky laku poskytuje dôležité informácie, ktoré môžu potvrdiť očakávanú životnosť, vlastnosti, vzhľad, očakávania zákazníka.

Ušetrite peniaze lepšou technikou – použitím kvalitných meračov hrúbky laku dosiahnete lepšie výsledky práce.

Ako funguje merač hrúbky laku

Niektoré merače používajú na meranie hrúbky permanentný magnet. Po umiestnení meradla na povrch sa k povrchu pripevní magnet.

Aby tento typ fungoval, musí byť povrch pod železným (magnetickým) materiálom, napríklad z ocele.

Zvyšujúce sa napätie sa aplikuje na pružinu spojenú s magnetom. Senzor potom meria, akú silu vynaložil na vytiahnutie magnetu. To koreluje s hrúbkou farby – čím väčšia je požadovaná sila, tým je farba silnejšia.

Meradlo udáva hodnotu v μm (mikrometre / mikrón).

Pokročilejšie merače hrúbky farby používajú buď elektromagnetickú indukciu alebo vírivé prúdy.

Elektromagnetická indukcia sa používa na meranie hrúbky nemagnetických povlakov na magnetických povrchoch, ako je oceľ.

Cievkový systém vytvára elektromagnetické pole, ktoré je ovplyvnené magnetickým substrátom. Meraním zmien v magnetickom poli môže meradlo určovať hrúbku farby.

Cievka nesúca vysokofrekvenčný striedavý prúd spôsobuje v substráte vírivé prúdy. Tieto vírivé prúdy majú svoje vlastné magnetické pole.

Sonda meria povahu a silu magnetického poľa na stanovenie hrúbky farby.

Existujú meradlá, ktoré sa vôbec nespoliehajú na magnetizmus. Dobrým príkladom sú ultrazvukové meradlá. Používajú sa na nekovové povrchy, ako sú plasty, drevo a laminát.

Ultrazvukové hrúbkomery pracujú tak, že cez farbu zašlú impulz. Odrazený impulz používajú na určenie hrúbky farby.