Bojíte se robotizace? Pak vykonávejte některou z těchto prací

30 září, 2021 By admin

Bojíte se robotizace? Pak vykonávejte některou z těchto prací

O tom, že roboti vezmou lidem práci, se již psalo mnohokrát. Je jisté, že některé pracovní pozice zaniknou, jiné však díky robotizaci naopak vzniknou.

Jak nemít strach o svou práci

Ztráta zaměstnání není příjemná záležitost, zvlášť když to bude kvůli vašemu nahrazení některým strojem. Aby se tak nestalo, je potřeba zvolit si takové zaměstnání, u kterého je automatizace vysoce nepravděpodobná a ž nemožná. Pojďte se podívat, které profese se robotizace nemusí obávat.

V první řadě se jedná o pracovníky, u kterých je při výkonu jejich povolání nezbytná určitá míra empatie a cítění ,které žádný robot nemá. Sociální pracovníky, učitele, vychovatele v dětských domovech nebo například zdravotní sestry tak robotizace zcela jistě v dohledné době nečeká.

Robotizace práce se nemusí obávat ani vysoce kvalifikovaní pracovníci. Robotická automatizace proto všem lidem práci rozhodně nevezme. Zde jde především o programátory, vývojáře a podobné profese, které mají na starost bezchybný chod všech automatických zařízení.

Roboti ulehčí namáhavým profesím

Rychlý nástup robotizace výroby můžeme očekávat u těch zaměstnání, kde jsou na lidi kladeny extrémní nároky zejména po fyzické stránce. U profesí, kde jsou lidé ohroženi na zdraví nebo na životě, bude automatizace prioritou. Brzký nástup robotů tak mohou očekávat pracovníci v jaderném průmyslu, bezpečnostních službách nebo například autolakýrníci nebo svářeči. Tito lidé by se tak již nyní měli porozhlížet po možnostech na pracovním trhu a přemýšlet o novém zaměstnání, ke kterému by se mohli uchýlit po konci jejich kariéry v některé z těchto velmi těžkých profesí.